Αρχική Σελίδα : Νέα : Τα Νέα μας
1ο Μετεκπαιδευτικό Επιστημονικό Συμπόσιο Κοινωνικής Εργασίας

 

 

Το 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Κοινωνικής Εργασίας διοργανώνεται από τοΤμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (EASSW) και το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ). Απευθύνεται σε Κοινωνικούς Λειτουργούς (επαγγελματίες και φοιτητές) αλλά και σε επαγγελματίες από άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το Συμπόσιο Κοινωνικής Εργασίας ολοκληρώνεται σε επτά Συνεδρίες σε δύο ημέρες (Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Νοεμβρίου) και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση των ξένων ομιλιών.
Παρατίθεται το τελικό πρόγραμμα και ο κατάλογος συμμετεχόντων που είναι ως εξής:
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 Νοεμβρίου 2014
09:00-09:20 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 
09:20-9:40 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
 
9.40 - 10.10 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
Χ. Ασημόπουλος:
«Η κοινωνική πρόνοια σε κρίση: Προκλήσεις και προοπτικές για την Κοινωνική Εργασία»
Ευ. Χαλβατζά:
«Η υποστήριξη του ΣΚΛΕ στην εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών απάντηση στις
νέες προκλήσεις»
 
10:10-11:00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
S. Lawrence:
«Trends and Developments in Social Work Education in Europe»
Θ. Καλλινικάκη:
«Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία στην Ελλάδα σε ακόμη ένα σταυροδρόμι»
 
11:00-11:15 Διάλειμμα
11:15-13:15 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Κοινωνική πολιτική και κρίση
Πρόεδρος: Σ. Ρομπόλης
Χρ. Παπαθεοδώρου:
«Φτώχεια και κοινωνική προστασία στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης»
S. Bašić:
«Child welfare in crisis: (Re) Imagining public responsabiliry in the twenty-first century»
Χ. Πουλόπουλος:
«Η Κοινωνική Εργασία στην κρίση»
Τρ. Αθανασίου:
«Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα και οι κοινωνικές υπηρεσίες:
Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ΣΚΛΕ»
Αικ. Πούτου:
«Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία: Μια σχέση σε ανάγκη νέας ‘Διά- Γνωσης’ και
‘Ανά – Γνωσης’. Το παράδειγμα της Ελλάδας»
 
13:15-13:45 Διάλειμμα
 
13:45-15:15 2η ΣΥΝΕΔΡΙ Α: Κοινωνική Εργασία για την κοινωνική δικαιοσύνη: Η κριτική και ριζοσπαστική προσέγγιση
Πρόεδρος: Β. Ιωακειμίδης
Μ. Lavalette:
«The history and roots of radical social work»
Ι. Ferguson:
«Radical social work today»
Β. Ιωακειμίδης:
«Προκλήσεις, αντιφάσεις και διλήμματα στη διεθνή κοινωνική εργασία:
μια ριζοσπαστική προσέγγιση»
Δ. Τελώνη
«Κριτική και ριζοσπαστική κοινωνική εργασία και κοινοτικές παρεμβάσεις:
Η Ελληνική εμπειρία»
 
15:15-15:30 Διάλειμμα
 
15:30-17:00 3η ΣΥΝΕΔΡΙ Α: Μετανάστες/Πρόσφυγες και Κοινωνική Εργασία
Πρόεδρος: Ε. Κοντογιάννη
Ν. Γκιωνάκης:
«Γιατί δεν μας επιτρέπουν να κυκλοφορούμε μετά τις 6 το βράδυ»; Αντιλήψεις
μεταναστών και προσφύγων για την μεταναστευτική πολιτική σύμφωνα με τις εμπειρίες
του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ»
P. Hendriks:
«Migrant daughters in social work: Turkish and Moroccan professionals in social work
in the Netherlands»
Cl. Cruz Santos & Η. Almeida Neves :
«Migration and human trafficking in Southern Europe: Victims, protection and social work»
Ν. Ράτσικα:
«Η σεξουαλική κακοποίηση/ παρενόχληση μεταναστριών οικιακών βοηθών και οι
ανάγκες των θυμάτων»
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Νοεμβρίου 2014
10:00-11:30 4η ΣΥΝΕΔΡΙ Α: Κρίση και εξαρτήσεις
Πρόεδρος: Μ. Φωστέρη
Α. Πάριος:
«Το πρόβλημα του αλκοολισμού στην οικονομική κρίση»
Κ. Σκοδρογιάννη:
«Κρίση και χρήση στην εφηβεία: Κίνδυνος, ή ευκαιρία για ΣΤΡΟΦΗ στην θεραπεία;»
Γ. Παπαναστασάτος:
«Οικονομική κρίση και κατάχρηση ουσιών»
11:30-11:45 Διάλειμμα
11:45-13:15 5η ΣΥΝΕΔΡΙ Α: Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και προγράμματα αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού
Πρόεδρος: Μ. Δούκα
Τζ. Αντύπας:
«Απαντώντας έγκαιρα σε επίκαιρες ανάγκες: Oλοκληρωμένες παρεμβάσεις στην περίοδο
της κρίσης»
Α. Καβούρη:
«Άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS: Δεδομένα, εξελίξεις και προκλήσεις»
Θ. Γιαννή:
«Η προστασία της μόνης μητέρας στην εποχή της κρίσης»
Γ. Αμίτσης:
«Θεσμικές προκλήσεις ανάπτυξης εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα»
13:15-13:30 Διάλειμμα
13:30-15:00 6η ΣΥΝΕΔΡΙ Α: Αυτο-οργανωμένες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης στην κρίση
Πρόεδρος: Χ. Ασημόπουλος
Γ. Γούγα:
«Φιλανθρωπία και κοινωνική αλληλεγγύη: Θεωρητικές νοηματοδοτήσεις υπό κρίση»
Δ. Μπίρμπας:
«Παρεμβάσεις αλληλεγγύης στην κρίση σε τοπικό επίπεδο»
Γ. Βήχας:
«Τα κοινωνικά ιατρεία αλληλεγγύης την περίοδο της επίθεσης στην υγεία»
Γ. Μπεκριδάκη:
«Όταν οι συλλογικότητες αφυπνίζουν και ενεργοποιούν…»
Δ. Ζιώμας:
«Κοινωνική οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις: Δημιουργώντας απασχόληση και
καλύπτοντας κοινωνικές ανάγκες»
15:00-15:15 Διάλειμμα
15:15-16:45 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Δικαιώματα, διακρίσεις και Κοινωνική Εργασία
Πρόεδρος: Ν. Ράτσικα
Ε. Παπούλη:
«Το ζήτημα των διακρίσεων στην Ελλάδα και ο ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας:
Παλεύοντας για το αυτονόητο»
Λ. Λαχανιώτη:
«Κοινωνική εργασία και σεξουαλικότητα: Οπτικές ενσωμάτωσης»
Μ. Μητροσύλη:
«Τα Δικαιώματα των ατόμων με ψυχική αναπηρία: Από τη θέσπιση στην εφαρμογή»
Δ. Κομπότη:
«Η επικινδυνότητα στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού:
Το δικαίωμα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον»
 
16:45-17:15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
 Πρόεδρος: Χ. Ασημόπουλος
 

Επιστημονική Επιτροπή
Ασημόπουλος Χ. - Γούγα Γ. - Δούκα Μ. - Ιωακειμίδης Β. - Καλλινικάκη Θ. - Κομπότη Δ. - Κοντογιάννη Ε. - Lawrence S. - Λαχανιώτη Λ. – Μανιαδάκη Κ. - Παπαγεωργίου Ευ. - Παπούλη Ε. - Πουλόπουλος Χ. - Ράτσικα Ν. - Τελώνη Δ. - Τσαλκάνης Α.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Τρ. Αθανασίου, Κοινωνική Λειτουργός, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Νέας Ιωνίας, Μέλος Δ.Σ. ΣΚΛΕ
H. Almeida Neves, PhD στην Κοινωνική Εργασία, Καθηγήτρια, Συντονίστρια Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Σχολή Ψυχολογίας του Coimbra University
Γ. Αμίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας
Τζ. Αντύπας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΚΟ PRAKSIS, Κοινωνικός Λειτουργός, MSc Health Management, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πάντειου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΚΛΕ
Χ. Ασημόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας
S. Bašić, PhD, University of Sarajevo Faculty of Political Sciences
Γ. Βήχας, Καρδιολόγος, Εθελοντής του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού
Θ. Γιαννή, Κοινωνική Λειτουργός Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ν. Γκιωνάκης, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Βαβέλ (Μονάδα Ψυχικής Υγείας για Μετανάστες)
Γ. Γούγα, Δρ. Κοινωνιολογίας, Επιστημονική Συνεργάτης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας
Μ. Δούκα, MASPSW, Καθηγήτρια Εφαρμογών Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας
I. Ferguson, Emeritus Professor of Social Work and Social Policy, University of the West of Scotland
Δ. Ζιώμας, Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
P. Hendriks, Senior lecturer Institute of Social Work, HU Utrecht Treasurer of EASSW
Β. Ιωακειμίδης, Programme director MA in international Social Work and Community Development at Durham University, Secretary of the European Association of School of Social Work and founder member of SWAN
A. Καβούρη, Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας «Κέντρου Ζωής»
Θ. Καλλινικάκη, Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Δ. Κομπότη, MA, Καθηγήτρια Εφαρμογών Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας
Ε. Κοντογιάννη, MA, Καθηγήτρια Εφαρμογών Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας
Μ. Lavalette, Professor of Social Work and Social Policy, Head of Department of Social Work, Care and Justice, Liverpool Hope University 
Λ. Λαχανιώτη, PhD, Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Αθηναίων, Επιστημονική Συνεργάτης Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας
S. Lawrence, President of European Association of Schools of Social Work (EASSW) 
Αικ. Μανιαδάκη, Ψυχολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας
Μ. Μητροσύλη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Δίκαιο της Υγείας και Κοινωνιολογία Δικαίου, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας, Μέλος Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές
Γ. Μπεκριδάκη, Κοινωνιολόγος, Μέλος της «Αλληλεγγύης για όλους»
Δ. Μπίρμπας, Δήμαρχος Αιγάλεω
Ευ. Παπαγεωργίου, Νευρολόγος - Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Καθηγητής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας
Χρ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Γερ. Παπαναστασάτος, Δρ., Κοινωνιολόγος Εγκληματολόγος, Υπεύθυνος Τομέα Έρευνας ΚΕΘΕΑ
Ε. Παπούλη, MA(SW/ICW), PhD, Καθηγήτρια Εφαρμογών Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας
Α. Πάριος, Κοινωνικός Λειτουργός, Σύμβουλος Εξαρτήσεων, Οικογενειακός Θεραπευτής
Χ. Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Αικ. Πούτου, Κοινωνική Λειτουργός, Ιδρυτικό Μέλος και Νόμιμη Εκπρόσωπος της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Ν. Ράτσικα, PhD, Καθηγήτρια Εφαρμογών Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης
Σ. Ρομπόλης, Ομότιμος Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Cl. Cruz Santos, PHD, (Guest Auxiliary Professor), Faculty of Psychology and Educational Sciences at the University of Coimbra - Social Work
Κ. Σκοδρογιάννη, Κοινωνική Λειτουργός
Δ. Τελώνη, PhD, Επιστημονική Συνεργάτης Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας
Α. Τσαλκάνης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας
Μ. Φωστέρη, Ειδική Βοηθός Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, Ψυχοθεραπεύτρια - Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Ευ. Χαλβατζά, Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

Πηγή:ΣΚΛΕ & ΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

Bookmark and Share
Τα Νέα μας
 
Καθαρές διακοπές για μένα σημαίνει...
Το μήνυμα της μπάντας της ΣΤΡΟΦΗΣ "Μπορείς αλλά Όχι Μόνος" από τη Ζάκυνθο
Σχολείο και χρήστες ναρκωτικών - Όταν οι απόβλητοι του εκπαιδευτικού συστήματος ξαναγυρίζουν στα θρανία
Οι σύλλογοι εργαζομένων θεραπείας και πρόληψης για τη "Γιορτή κάνναβης"
Πανελλαδική εκστρατεία αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες του Κομπάνι
Όπως και στην Κατοχή, σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται
1ο Μετεκπαιδευτικό Επιστημονικό Συμπόσιο Κοινωνικής Εργασίας
Γκολ στη φτώχια
"Μαγειρικές εντός" από τον Ηλία Μαμαλάκη και το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στη Μυτιλήνη
Απόφοιτος του ΚΕΘΕΑ οδηγείται στην φυλακή
4η Εθελοντική Αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ
Σύλλογος Εθελοντών ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ σε δράση!
Πρόσκλση σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά
Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού αναλαμβάνουν τη συντήρηση έργων τέχνης
Συνέντευξη της Θεραπευτικής Κοινότητας ΣΤΡΟΦΗ στο Ionian Radio.gr με τον Δημήτρη Τετράδη
Συνέντευξη της Θεραπευτικής Κοινότητας ΣΤΡΟΦΗ στο Ionian Radio.gr με τον Δημήτρη Τετράδη
Συμμετοχή της Κοινότητας στην ποδηλατοπορεία στα Νότια...
Συμμετοχή της Κοινότητας στην ποδηλατοπορεία στα Νότια...
ΚΕΘΕΑ
Όροι Χρήσης
Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 111/296006-04
H ιστοσελίδα είναι μία προσφορά του
Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
© 2011 kethea-strofi.gr | Φλωρίνης 15, 112 51, Άγιος Παντελεήμονας, Tηλ: +210 8822122, 210 8814515 Ανάπτυξη: komvos.gr